cimer

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár
Időpontja: 2014. szeptember 25. (csütörtök 16.00 órakor)
Napirend:

1.Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (11.17.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
Melléklet
Rendelet módosítási tevezet

E- 89 /2014 | PB, ÜB

2.Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának és költségvetési szerveinek beszámolója a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
.NATÜ Kft I félévi beszámoló   NATÜ Kft Eredménykimutatás és Mérleg 2014 I  félév
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán gazdasági vezető
E-87/2014 | PB

3.Alapítói döntés Nagykovácsi Településüzemeltetési Kft új könyvvizsgálójáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens
Melléklet
E- 90 /2014 | ÜB

4.Döntés a Kispatak Óvoda 2013-2014. nevelési év nevelő-oktató munkájáról szóló beszámoló, a 2014/2015 évi munkatervének, valamint belső önértékelési rendszerének elfogadásáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens

Szakmai munka értékelése

Az óvodavezető munkájáról a munkáltató (fenntartó) által készített elégedettségmérés

Intézményi Belső Önértékelési Rendszer Szabályzat

2014‐ 2015‐ Ö S   M U N K A T E R V 

Óvodai Belső Önértékelés

Az óvodapedagógusok elégedettségét mérő kérdőív

Az adott időszakban a nevelőmunka, játék, tevékenység, projekt vagy foglalkozás értékelési szempontjai

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

AZ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Vezetői önértékelő kérdőív

Vezetőtárs értékelő kérdőív

A szülők elégedettségét mérő kérdőív

Az óvodavezető munkájáról a vezetőtársak által készített elégedettségmérés szempontrendszere 

E-86/2014 | ÜB

5.Döntés a BÁZIS Alapítvány 2014. évi támogatási szerződés módosításáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr. Erdélyi-Kincses Andrea vezetői referens
Melléklet
E- 83/2014

6.Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételei

Tájékoztató csomag a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT ÜTEMTERV

Nyilatkozat a csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: dr. Zakály Erzsébet
E- 84/2014 | ÜB

7.Döntés a véleményezés utáni, azok alapján átdolgozott Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

NAGYKOVÁCSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

 

NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK NAGYKOVÁCSI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
E- 88/2014

8.Pest megyei Kitüntető díjak adományozására javaslat ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester
Előadó: Fábos Lajosné titkársági ügyintéző
E- 85/2014

9.Egyebek - beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő jogügyletekről

Nagykovácsi, 2014. szeptember 18. bm_alairas