1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól szóló 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

3. Döntés a Nagykovácsi Kispatak Óvoda körzethatáráról, az óvoda 2021/2022. nevelési év beiratkozási rendjéről, az indítható csoportok számának meghatározásáról

4. Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Szolgáltatási tervének elfogadásáról

5. Döntés a 2021. évi belső ellenőrzési terv módosításáról