1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása E – 9

2. Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről E – 10

3. A polgármester tájékoztatója az Önkormányzat vagyonának előző évi hasznosításáról és vagyoni helyzete alakulásáról E – 11

4. Döntés a 2021. évre vonatkozó Közbeszerzési terv elfogadásáról E – 13

5. Közbeszerzési szabályzat elfogadása E – 17

6. Döntés a WIFI4EU pályázatból való kilépésről E – 12

7. Döntés „A Lenvirág Bölcsőde két csoportszobával történő bővítése Nagykovácsiban” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/11 számú projekthez kapcsolódóan a többletforrásról hozott döntésben szereplő önrész biztosításáról E – 15

8. Döntés a „Felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítmények fejlesztése Nagykovácsi területén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/7 számú projekthez kapcsolódóan többletforrás igényléséről, valamint az ehhez tartozó önrész biztosításáról E – 14