1. Feladat-ellátási szerződés fogorvosi ügyeleti ellátásra E – 112

2. Rohály Ferenc rendőr törzszászlós körzeti megbízott kinevezésének támogatásáról E – 111

3. Döntés önkormányzati tulajdonú, 1549/1 és 1549/2 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezéséről E – 113