1. Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzésekről

2. A 2019. évre vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotása

3. Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról, az önkormányzati tulajdonban lévő Nagykovácsi Általános Iskola 2. épület, és a 2-3 épületek közötti összekötő folyosó tetőfedésének cseréje tárgyában.

4. Beszámoló a Solymári Ezüstkor Szociális Gondozóközpont 2019. évi tevékenységéről

5. Tájékoztató a Budakeszi Rendőrőrs 2019. évi tevékenységéről

6. A lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálása