A program első és legfontosabb lépései:


Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

1.    ellátja alapfeladatait - szociális alapellátások, egészségügyi alapellátások, óvodai nevelés, bölcsődei ellátás, gyermekétkeztetés, közművelődés, könyvtári ellátás; 
2.    megvédi az általa fenntartott intézményekben a munkahelyeket;
3.    biztosítja a születési, az időskorúakat megillető és a rezsi támogatást, valamint az intézményekben dolgozók cafetéria juttatását;
4.    nem szándékozik új adót bevezetni, helyi adót növelni, azonban a jelenlegi adókedvezményeket felülvizsgálja, az adóellenőrzéseket szorgalmazza, az adótartozások behajtását felgyorsítja; 
5.    elvárja az intézmények vezetőitől valamennyi területen az energiatakarékosságot, a költségcsökkentést, kiadások kizárólag a működés fenntartásához elengedhetetlen körben teljesíthetők;
6.    igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2022. december 22-2023. január 8. között, a dolgozók szabadsága terhére; 
7.    a hivatal épületét 2022. november 18. és 2023. március 31. között pénteki napokon zárva tartja, a dolgozóknak otthoni munkavégzést rendel el a jegyző, az elektronikus ügyintézés folyamatos, a hivatali dolgozók telefonon és e-mailben elérhetők 8 és 14 óra között, a pénteki ügyfélfogadási nap helyett a hivatal ügyintézői csütörtökönként 8-12 óráig fogadják az ügyfeleket;
8.    intézményeiben csökkentett hőfokokat vezet be nyitvatartási időben: hivatal 20 °C, gyermekintézmények 22 °C, Öregiskola 18-21 °C a tevékenységtől függően;
9.    energetikus szakértővel és világítás-technikai szakemberrel vizsgáltatja meg az épületeit az energiamegtakarítás érdekében;
10.    valamennyi bérleti díját felülvizsgálja;
11.    megvizsgálja a közvilágítás 50 %-a időszakos kikötésének lehetőségét a belső úthálózaton, azonban a főúton, kereszteződésekben és gyalogátkelőhelyek környezetében a közvilágítás intenzitását nem csökkenti;
12.    vizsgálja, hogy mely épületek bezárásával érhető el jelentős megtakarítás;
13.    felülvizsgálja a nem kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását, szükség szerint csökkenti vagy megszünteti a támogatást (pl. Civil alap, alapítványi intézmények, karácsonyi díszkivilágítás);
14.    energetikai pályázatot nyújt/nyújtott be az önkormányzati épületek korszerűsítésére;
15.    Remeteszőlőssel kötött feladatellátási szerződések összegszerűségeit felülvizsgálja;
16.    vizsgálja napelemes lakossági energiaközösségek bevezetésének lehetőségét;
17.    felkéri azt intézményvezetőket a TAKARÉKOSSÁGI PROGRAM megvalósítására és új javaslatok megtételére. 


A novemberi képviselő-testületi ülésre a TAKARÉKOSSÁGI PROGRAM további konkrét intézkedései kerülnek megfogalmazásra az intézményvezetők és a szakértők javaslatai alapján, figyelembe véve a 2023. évi költségvetés lehetőségeit. 
A Képviselő-testület ezen az ülésen fogja felülvizsgálni szociális rendeletét is annak érdekében, hogy ahol szükség van segítségre, oda valóban eljusson az.
Az Önkormányzat minden eshetőségre felkészül, szükség esetén gyors döntéseket hoz, és a gyermekellátást, a közbiztonságot és a személybiztonságot veszélyeztető intézkedést nem hoz.