Tájékoztató a 2023. évi közmeghallgatásról


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a képviselő-testület előre meghirdetett közmeghallgatást tart 

2023. október 5-én 17 órától,

amelyen a lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek a Képviselő-testületnek.

Helyszín: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Nagyterem (2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 78.)

A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható.

A kérdéseket előzetesen is feltehetik a téma rövid megjelölésével, a kérdező nevével és címével ellátva 2023. október 2-án 12 óráig elektronikus úton a jegyzo@nagykovacsi.hu e-mail címre küldött emailben, papír alapon bedobhatják ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán elhelyezett ládába, illetve a közmeghallgatás helyszínén személyesen is elmondhatják.

Nagykovácsi, 2023. szeptember 18.

                           Kiszelné Mohos Katalin
                            polgármester