Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

Megyénk teljes területén, annak minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2023. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

A BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Pest megyei társasházi sormunkaterv alapján településünkön azon lakások, társasházi lakások égéstermék-elvezetőinek felülvizsgálatát, amelyekbe nincs gazdálkodó szervezet bejegyezve, a katasztrófavédelem szakemberei 2023. március 1. és május 31. között fogják elvégezni. A kéményseprő az ingatlantulajdonosok kiértesítését követően fog érkezni és ingyenesen elvégzi a sormunkát. A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a katasztrófavédelem lakossági honlapján (www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu) érhető el.

 

                                                                                    Településüzemeltetési, Beruházási
                                                                                              és Pályázati Osztály