Nagykovácsi belterületén egyre gyakrabban megjelenő kárt okozó vadakkal kapcsolatos lakossági bejelentések az önkormányzat számára cselekvési kényszert jelentettek, közegészségügyi, közbiztonsági szempontok alapján, valamint köz- és magántulajdon megóvása érdekében, hivatalunk megkereste a Pilisi Parkerdő Zrt vezérigazgatóját, valamint Budaörsi Rendőrkapitányságot.  

A Pilis Parkerdő Zrt. megkeresésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy a belterületi vadelejtésben és a vadbefogásra nem tud segítséget nyújtani. Társaságuk lehetőségeikhez mérten mindent megtesz a belterülettel határos erdőterületeken a vadállomány fokozott szabályozása érdekében a vaddisznók befogásával, illetve a vadászattal történő apasztásával.

A Budaörsi Rendőrkapitányság 1/15219-7/2020. számon érkezett határozatával 2020. 12.17-től 2021. március 17-ig terjedő időszakra engedélyezte Nagykovácsi lakott területén a kártékony vadak elejtését.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az önkormányzat szervezésében fegyvertartási és vadászati engedéllyel rendelkező vadász segítségével vadkárok megakadályozása érdekében kárt okozó vadak elejtése várható.

A vadkár elhárítással érintett területek a következők:

Nagykovácsi bekötő 11104 j. út, és a mellette lévő belterületi részek un. Kecskeháti belterület, Kossuth Lajos utca, Kálvária sétány, Erdő sétány, Virágos sétány, Hidegkúti utca, Pilis utca, Turista utca Völgy utca, Mecsek utca, Bakony utca, Mátra utca, Gerecse utca Kerekhegyi sétány, Zsíroshegyi út, Nagyszénás tanösvény, Barack utca, Szilva utca, Forrás utca, Gémeskút utca, Rozmaring utca, Rozmaring köz, Telki út, Tompa Mihály utca, Csendes utca, Muflon utca, Tompa Mihály utca, Park utca, Séta utca, Erdő utca, Vaddisznó utca.

Vadak megjelenésével kapcsolatban bejelentést Erős Kálmán közterület-felügyelőnél tehetnek kozter@nagykovacsi.hu email címen, vagy a 06/20528-6007 telefonszámon. A bejelentések fogadását követően az elejtést irányító személy helyszíni szemlét tart, a bejárás során a helyszínen tapasztaltak alapján az összes egyedi körülmény figyelembevételével, a biztonsági szempontok figyelembevétele mellett dönt a vadkilövés szükségességéről.