Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

 

Emberi kötelességünk segítséget nyújtani a hazánkba érkező rászoruló menekülőknek. Nagykovácsi lakossága példás összefogásban vett rész. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon segített, segíti a háborús helyzet miatti rászorulókat.
 

Segítségpontok: az ukrán-magyar határ minden határállomása mellett 0-24 órában várják a segítséget kérőket, akiknek akut orvosi ellátásban, szállításban, szálláshelyre történő elhelyezésben, egyéb ellátásban tudnak segíteni.

Az 5 határállomásnál és egy határon túli helyszínen (Záhony, Lónya, Barabás, Beregsurány, Tiszabecs, valamint Beregsurány határon túli oldalán) segítségpontok kerültek kialakításra, ezeknél a karitatív szervezetek és kormányhivatalok koordinátorai látnak el 0-24 órás szolgálatot. A karitatív szervezetek jelen vannak a gyűjtőpontoknál is.
 

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság központi szinten és hét megyében is operatív törzset működtet az Ukrajnából a háború elől menekülőkkel kapcsolatos feladatok koordinálása érdekében.

Minden Magyarországra érkező ukrán állampolgárnak regisztrálnia szükséges Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál (Budapest, Budafoki út 60, 1117), mivel menedékes státusz szükséges ahhoz, hogy Magyarországon ellátásban részesülhessenek. Menedékes státuszra, vagyis ideiglenes védelemben való részesítésre a hazájukat tömegesen elhagyó csoportok esetében az Európai Unió Tanácsa vagy a Kormány döntése alapján kerülhet sor. Az Országgyűlés menedékesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki a területére tömegesen menekülők olyan csoportjába tartozik, aki hazájából fegyveres konfliktus, polgárháború, etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres, durva megsértése – így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód miatt kényszerült elmenekülni.
 

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság menekültüggyel foglalkozó szerve, címe:

Menekültügyi Igazgatóság

Budapest XI., Budafoki út 60. (Postacím: 1903 Budapest, Pf. 314.) +36 1 463 9100
 

Kérjük, hogy akik magánházaknál szállásoltak el menekülteket, azok is jelezzék feléjük a regisztrálási kötelezettséget!

A kettős állampolgárok az alábbi módon jutnak be a társadalombiztosítási rendszerbe:

  • munkát vállal, és munkáltatói szándéknyilatkozattal eljár a Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán, így kap TAJ számot,
  • vagy létfenntartási támogatást igényel, a gyermekek részére pedig családi pótlékot a Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán. Így is kapnak TAJ számot.

A Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályára időpontot kell kérni a 23/342-280 telefonszámon. A hivatkozott telefonszámon az ügyintézéshez szükséges dokumentumokról is adnak tájékoztatást.

A Kormány 56/2022. (II.24.) Korm. rendeletének 2. §-a értelmében az Ukrajna területéről érkezett ukrán állampolgárokat, valamint az Ukrajnában jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat a Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 19. § b) pontja alapján a Magyarországra történő belépésük megkönnyítése érdekében ideiglenes védelemre jogosultként ismeri el.
 

Kiskorú menedékes státuszú gyermek óvodai ellátásra jogosult, illetve tanköteles.

Ukrajnából érkező kiskorú gyermek, illetve várandós személy esetében kérjük a területileg illetékes védőnőkkel vegyék fel a kapcsolatot.

A regisztrált ukrán állampolgárok teljes egészségügyi ellátásban részesülhetnek.

Ha ukrán állampolgár átmenetileg tartózkodik Magyarországon, akkor heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén a gyógykezelést (orvosi és szakorvosi kezelést, gyógyszerellátást, kórházi és gyógyintézeti ápolást, gyógyászati segédeszközöket, azok sürgős pótlását vagy javítását) a feltétlenül szükséges mértékben a magyar egészségbiztosítási szervtől, az útiokmánya (például útlevele) alapján igényelheti.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) tájékoztatása szerint, „az ukrán állampolgárok átmeneti magyarországi tartózkodásuk alatt sürgősségi ellátásokra jogosultak a társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatónál. A sürgősségi ellátásokat útlevél felmutatásával vehetik igénybe.”

Menedékesként elismerését kérőt és a menedékest a 2007. évi LXXX. törvény 44.§ (2) bekezdése szerint egészségügyi ellátás, onkológiai szakellátás, egyéb krónikus betegellátás keretében vizsgálat és gyógykezelés, továbbá 49. §-a szerint okmány fordítási költségeinek megtérítése illeti meg.

A menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is. A menedékes foglalkoztatásának bejelentésére a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.évi II. törvény 71. §-ának rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
 

A Híd Kárpátaljáért program folyamatosan várja a felajánlásokat 11711711-22222222 Nemzeti Összefogás számlaszámon, SMS-ben vagy telefonhívással a 1357-es adományvonalra (500 Ft/hívás vagy sms).

A Nemzeti Összefogás számlaszáma: 11711711-22222222

Számlavezető bank: OTP

A számla tulajdonosa: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
IBAN szám: HU45 1171 1711 2222 2222 0000 0000
SWIFT: OTPVHUHB; A közleményben kérjük, jelezzék: Híd-Kárpátaljáért.

 

Aki itt helyben szeretne felajánlást tenni, kérjük, a titkarsag@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy a titkárság 26/555-009/105-ös telefonszámán szíveskedjen jelezni. Itt tudunk információt adni arra vonatkozóan, hogy Nagykovácsiban hol gyűjtjük a felajánlott eszközöket, élelmiszereket, takarókat, tisztálkodási szereket, vagy hogy éppen mi az, amire nagyobb szükség van.

Kérjük, hogy ha Nagykovácsiba érkező menekülteket fogadnak be, azt is ezeken az elérhetőségeken jelezzék, és azt is, hogy mire lenne szükségük az elszállásolt menekültek ellátásához, mert akkor ezt is az összegyűlt adományokból tudjuk biztosítani.


Mivel a civil kezdeményezéssel induló segélyszállítmányok megfelelő helyre érkezése bizonytalan és veszélyes is, bízzák ezt a hivatalos szolgálatot ellátó, alábbi karitatív szervezetekre. Így fognak az adományok a legjobban hasznosulni.
 

Katolikus Karitász

e-mail: karpataljaert@caritas.org.hu

tel: +36 (1) 372 0910

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

e-mail: karpataljaert@maltai.hu

tel: +36 (70) 653 1324

              

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

e-mail: karpataljaert@segelyszervezet.hu

tel: +36 (70) 664 8645

 

Magyar Református Szeretetszolgálat

e-mail: karpataljaert@jobbadni.hu

tel: +36 (80) 296 844

   

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

e-mail: karpataljaert@baptistasegely.hu

tel: +36 (20) 886 2292

 

Magyar Vöröskereszt

e-mail: karpataljaert@voroskereszt.hu

tel: +36 (1) 374 1374

 

Köszönjük az eddigi támogatásokat, felajánlásokat!