Tisztelt Lakosok!

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából, az Amerikai Nemzetközi Iskola Budapest Alapítvány (AISB) költségviselésében, Nagykovácsi Helyi Építési Szabályzata (HÉSz) módosítása és az Amerikai Nemzetközi Iskola (0124/52 hrsz út és a 0124/53 hrsz területeken) tervezett bővítése című terv a 2/2021.(II.05.) sz. rendelettel került elfogadásra. Az egyeztetési tervanyag tavaly november–decemberben, a partnerségi egyeztetési eljárás keretében a honlapunkon is megtekinthető volt.

A Partnerségi-lakossági és államigazgatási egyeztetést – a beérkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok megismerését követően – Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (ill. a veszélyhelyzet alatt a polgármester) az 1/2021. (I.13.) polgármesteri határozatában zárta le

 

A HÉSz módosítás az alábbiakban foglalható össze:

Az Amerikai Iskola alapítványa az iskolával szomszédos ingatlanok megvásárlásáról döntött, ennek érdekében a 4803 hrsz-ú – korábban magánklinika számára szabályozott – terület előírásai módosultak, elsősorban a funkciók tekintetében, továbbá – második ütemben, az ezen az ingatlanon megindult beruházást követően – a 0124/53 hrsz-ú ingatlan is különleges övezetbe kerül.

Az ingatlanokon a következő rendeltetések épületei helyezhetők el: sport, oktatási, rekreáció, közösségi, az intézményben tanulók számára szolgáló diákszállás, valamint oktatási célú, bemutató jellegű, természetismerettel és gazdálkodással kapcsolatos rendeltetések létesítményei.

A beépítés intenzitása a meglévő szabályozáshoz képest nem növekszik, és a területeken lakóépületet továbbra sem lehet létesíteni.

A szabályozás lehetőséget biztosít egy új útcsatlakozás létesítésére is az átemelő előtti területen, reményeink szerint ezzel is csökkentve a közlekedési torlódásokat.

A módosítás során kisebb pontosítások és javítások is történtek a rendelet szövegében, az értelmezés elősegítése érdekében.

Ezek közül érdemes kiemelni a lakó rendeltetésen kívül létesíthető egyéb rendeltetések – pl. iroda – számának 1 db-ban való meghatározását. 

Az új településközpont területén az óvoda, bölcsőde és az új iskola telkein új Településközponti vegyes övezet került kialakításra, nagyobb intenzitásával lehetővé téve a közintézmények megvalósítását.

A Szabályozási Tervben (SzT) pontosításra kerültek szabályozási elemek, melyek részben a korábbi rajzi hibák kijavítását szolgálják, részben lehetővé tesznek egyes közterület-rendezéseket.

Az önkormányzati tulajdonú, Kossuth Lajos utca 45. szám alatti ingatlan a szomszédos ingatlanokkal megegyező, az előző övezeti besoroláshoz képest alacsonyabb intenzitású övezetbe került (csökkent a beépítettség, a szintterületi mutató, az épületmagasság).        

 

           

                                                                                                          Györgyi Zoltán

                                                                                                              főépítész