Fenti tárgyban szeretnénk röviden összefoglalni a házi bekötések létesítésének legfontosabb kérdéseit. Az általános ügymenet és a legfontosabb műszaki kérdések a DMRV Zrt honlapján elérhető (Ü72022 Tájékoztató szennyvízcsatorna bekötéshez szükséges teendőkről) tájékoztató tartalmazza. Ezt az általános tájékoztatót szeretnénk most kiegészíteni kifejezetten a Nagykovácsi, É-i terület csatornázására vonatkozó információkkal. Tervezés: az elkészítendő bekötési tervek formai és tartalmi követelményeit az általános tájékoztató tartalmazza. Mivel a lakosság részéről igényként felmerült, ezért ez úton szeretnénk segítséget nyújtani a terv elkészítéséhez szükséges szakági tervezőkről:
 • elsősorban szeretnénk leszögezni, hogy bármely arra jogosult tervező (érvényes kamarai tagság, tervezői névjegyzékben való szakterületre vonatkozó érvényes tagság) elkészítheti a bekötési terveket, az előírt műszaki tartalom betartása mellett
 • fentieken túlmenően néhány tervezőt szeretnénk megadni, akikkel a közelmúltban a DMRV Zrt. illetve önkormányzatunk tervezési munkák során kapcsolatba került, illetve Nagykovácsi lakos:
  • AQUA-PILON Kft.
aquapilon@vnet.hu 30/9919-509
  • Gazdag István
gazdagnk@t-online.hu 30/358-5645
  • Méhes Renoszig Kft
mehesbpm@gmail.com 70/371-3385
  • Piukovics Attila
panterv@chello.hu, 20/401-0287
  • Simon Bálint
simiba@gmail.com 30/203-50-58
  • Víz-Tükör Szaktanácsadó és Tervező Kft.
víztükör@t-online.hu 30/640-8440; 30/298-3355 A várhatóan nagyszámú tervezési megbízásra való tekintettel, a tervezők kedvezményes áron vállalják a munkát ami rákötésenként bruttó 15.000 Ft. Amennyiben terepadottságok miatt szintezési mérések is szükségesek azt bruttó 5.000 Ft költségen a tervezők vagy Szabó Ferenc helyi fölmérő 70/211-1227 szaboferenc@terrajz.hu elvégzi. Az elkészült bekötési terveket a területileg illetékes műszaki csoportunknál (Szentendre, Kalászi út 2) kell beadni, majd a benyújtott tervdokumentáció megfelelőségéről a szolgáltató 15 napon belül nyilatkozik. (Elfogadja, vagy hiánypótlásra visszaküldi.) Mivel a DMRV Zrt. képviselője heti rendszerességgel részt vesz a kooperációkon, így lehetőség van a tervdokumentációk helyben, a kivitelezői irodában – Kossuth Lajos utca 1 – leadására is, de ebben az esetben is az eljárás kezdete a műszaki csoporthoz történő beérkezés dátuma. Az elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlantulajdonos (megrendelő) és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlanon belül, a házi csatorna kialakításánál az ME72005 és az ME72011 műszaki előírásban foglaltak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében betartandók! A belső szennyvízhálózat elkészültét Megrendelő köteles a szolgáltatónak bejelenteni. Szolgáltató 8 napon belül helyszíni szemlét tart – a megrendelő költségén – nyilatkozik a szemle eredményességéről. A szemlén a DMRV ellenőrzi a meglévő zárt szennyvíztároló kiiktatását és a csapadék-bevezetés tilalmának betartását, a saját vízkivételi mű (kút) meglétét, valamint leolvasásra kerül az ingatlan vízmérője is. Tárgyi területen a házi bekötések üzembe helyezése csak a főművi létesítmények műszaki átadása után lehetséges. Eddig az időpontig az érintett ingatlanokról szennyvízkibocsájtás nem történhet! Mivel ebben az időpontban a DMRV még nem fog rendelkezni a létesítmények üzemeltetési engedélyével, ezért a szabálytalan csatornahasználatot szankcionálni az önkormányzat tudja. Ha az ingatlan tulajdonos a fent megjelölt műszaki átadás időpontja előtt kívánja megépíteni a belső szennyvízelvezető hálózatát, akkor a nyíltárkos szemlétől a szolgáltató kénytelen eltekinteni, a munkaárok a házi tisztítónyílásra történő rákötés kivételével visszatemethető. Ebben az esetben célszerűnek tartanánk azonban fotódokumentáció elkészítését és a szemlén való átadását. A helyszíni szemléket –a nagy darabszám miatt- ütemezetten kellene végrehajtani, mely ütemezést célszerűnek tartanánk, ha a Társulás készítené el. Ebben az esetben utcánként (vagy egymás melletti utcákban) 10 db szennyvízbekötés átvételének megrendelése esetén kiszállással kapcsolatos díjat nem számítunk fel, csak az 1700 Ft+ÁFA szemledíjat. Ameddig ezek a „dekádok” működnek, a szolgáltató nem kér kiszállási díjat. Ha tízből csak kilenc, vagy csak nyolc sikerül, akkor sem. Viszont tíz cím kell, hogy elinduljunk a szemlére. Amennyiben a tárgynapi átvehető bekötés száma 10-nél lényegesen kevesebb lesz, úgy a kiszállási díj (5660Ft+ÁFA) kiszámlázásától eltekinteni a DMRV Zrt. nem tud. Az előzőekben ismertetett eljáráshoz célszerűnek tartanánk egy határnap kijelölését, ameddig az átvétel ilyen feltételek mellett működhet.