2022-ben a következő ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK várhatók még Nagykovácsiban:

Matricás: október 14-én és november 11-én.

Ingyenes őszi zöldhulladék elszállítás: november 26-án.

Kérjük a lakosságot, hogy minden esetben az ELSZÁLLÍTÁS ELŐTTI NAPON este tegyék a zsákokat/kötegeket a ház elé, így megőrizhetjük Nagykovácsi tiszta utcaképét. Nagykovácsi kertesházas település, az összegyűjtött, bezsákolt zöldhulladék is bizonyára elfér az udvaron belül az elszállításig. A korábban kihelyezett hulladék illegális lerakásnak minősül, így bírságot von maga után!

Köszönjük együttműködésüket!