Címzettek:

Kiszelné Mohos Katalin Nagykovácsi polgármestere

G. Furulyás Katalin Szépkovácsi Egyesület

 

Tisztelt Polgármester Asszony és tisztelt Elnök Asszony!

 

A Nagykovácsi Kastélykert tervezett fejlesztése megakadályozása céljával létrejött stratégiai megállapodásunkat  ezennel részünkről felmondjuk, mely lépésünket az alábbiakkal indokoljuk.

Az elmúlt két hétben igyekeztünk minden információnak utánanézni, keresve azokat a lépéseket, amelyek ehhez a nem kívánt helyzethez vezettek. Úgy látjuk, hogy az Önkormányzat és a Hivatal súlyos mulasztásokat  követett el a tervezési folyamat egyeztetései során, illetve azzal, hogy a vállalt HÉSZ módosítás elkészíttetésével ilyen mértékben késlekedett. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az április 27-én összehívott találkozón nem sikerült erről őszintén beszámolni és a kialakult helyzetet valós viszonyaiban megtárgyalni. Sok részletről a Telex cikke illetve a Lechner projekt honlapján közzétett kronologikus sorrendbe állított, jegyzőkönyvekkel és fotókkal alátámasztott dokumentumsorból tájékozódhattunk, mely információk jelentősen árnyalják a kialakult helyzetet és a lehetőségeket. 

Sajnálatosnak tartjuk azt is, hogy Polgármester Asszony az információk visszatartását és azok részleges kommunikációját ezt követően is fenntartotta. ( pl. Pest megyei Kormányhivatalnál lefolytatott tárgyalás eredménye nem került nyilvánosságra).

javaslatunk ellenére nem került sor a többi civil szervezetet illetve ismert lakossági szerveződés megszólítására a   közös stratégiai programhoz való csatlakozás céljából. Illetve nem tudunk erről, mert került nyilvánosságra, pedig a jelen helyzetben ez ez nagyon fontos lett volna. 

Fentiek alapján nem látunk garanciát arra vonatkozóan, hogy a számunkra alapvetőnek számító nyílt, őszinte kommunikációt érvényre tudjuk juttatni és a kitűzött stratégiai jellegű közös munkát tudjuk folytatni. Bizalmunkat elveszítettük. 

Mivel egyesületeink demokratikusan működő szervezetek, tagságunk közösen hozta meg ezt a nehéz döntést. Ez azonban nem zárja ki, hogy ha a továbbiakban mindannyian - az önkormányzat és a civil szervezetek a lakossággal összefogva - ugyanazért a célért dolgozunk, akkor csak erősíthetjük egymást. Közös célunk tehát a Kastélypark tervezett fejlesztési projek beépítési mértékének és programjának csökkentése a lakosság nyugodt életkörülményeinek megőrzése érdekében. A jövőben továbbra is nyitottak vagyunk a párbeszédre, a közös gondolkodásra a hatékony lépések megtétele érdekében.

Nagykovácsi, 2021 május 9. 

Tisztelettel: 

Összekovácsoló Egyesület és NATE vezetősége