Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelete alapján pályázatot ír ki a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek 2022. évi támogatására.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 5 millió forint összegben határozta meg a civil szervezetek támogatási előirányzatát, mivel nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag is támogassa azon civil szervezetek tevékenységét, amelyek részt vállalnak és részt vesznek a település közösségi életében, kulturális, környezetvédelmi, oktatási, sport, művészeti, hagyományápoló, de akár szociális vagy településfejlesztés területeken. Támogatás kérhető a társadalmi szervezet tevékenységével összefüggő 2022. december 22-ig megvalósuló programokra, illetve működési és közösségi célokra.

A pályázati anyagot „Civil pályázat 2022.” megnevezéssel személyesen lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2094 Nagykovácsi Kossuth Lajos u. 61.), vagy postai úton Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának címezve, 2022. március 31. 16 óráig.

A pályázati kiírás, a benyújtáshoz szükséges adatlap, valamint a pályázati támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásának összeállítására vonatkozó követelmények a www.nagykovacsi.hu honlapról letölthetők, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehetők. Részletes tájékoztatást a 26/555-034/104 mellék telefonszámon, illetve az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail címen keresztül Marlokné Karcag Renáta osztályvezető nyújt.