Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2024. július 1. és 2024. augusztus 31. közötti időszakban a korábbi évekhez hasonlóan részt vesz a „Nyári diákmunka 2024” elnevezésű munkaerőpiaci programban. A diákmunkával kapcsolatos feltételek a mellékelt hirdetményben és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján olvashatóak.

A diákokat előreláthatólag napi 4 órás munkakörben korlátozott számban tudjuk alkalmazni. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy az önkormányzat fenntartja a jogot az alkalmazott diákok létszámának változtatására a támogatotti létszám függvényében, amely jelen hirdetmény közzétételekor még nem ismert.

A programban részt vehetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák szolgáltatást kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.. A diákok 2024. június 17. napjától regisztrálhatják magukat az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: Elérhetősége

Kérjük a tisztelt jelentkezőket, hogy a jelentkezési lapot és a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály által a nyilvántartásba vételről kiállított irat másolatát legkésőbb 2024. június 30. napjáig küldjék el az alábbi címek egyikére: