Kihez fordulhatok, ha megdöbbentően magas vízszámlám érkezett?

Tud-e nekem segíteni az önkormányzat?

Ki kell-e fizetni az elfolyt vízmennyiség díját, ha utóbb kiderül, hogy csőtörés volt a kertben?

Ezen kérdések megválaszolásával igyekszünk segíteni a lakosságnak.

 

Alapvetően bármilyen felhasználói megkeresést, panaszügyintézést, reklamációt csak az ügyfél kezdeményezhet, mivel ilyen esetekben csak a felhasználó, a szerződött partner járhat el a szolgáltatóval szemben. Az Önkormányzat nem jogosult a reklamáció ügyintézésére.

Felhívtuk a DMRV Zrt. figyelmét, hogy a panaszügyintézésre helyezzen hangsúlyt. A felhasználói panaszokat írásban, telefonon és személyesen is fogadja, azokat írásban rögzíti. A beérkezett panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit 15 napon belül indoklással együtt írásba foglalja, és a felhasználónak megküldi. Az ügyintézési határidő egyszeri meghosszabbítását indokolhatja a hatósági bevonás vagy a helyszíni kivizsgálás szükségessége, amelyről az érintett felhasználót a DMRV Zrt. tájékoztatja. A felhasználó az üzletszabályzat alapján fennálló közszolgáltatási jogviszonyával kapcsolatos mindennemű panaszával a hatósági eljárását megelőzően a DMRV Zrt.-hez fordulhat.

Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a szolgáltató álláspontját, az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

Fordulhat

  • a fogyasztóvédelmi hatósághoz,
  • a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz
  • a békéltető testülethez, továbbá
  • bíróság előtt, polgári peres eljárásban is érvényesítheti igényét.

 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya

Székhely: 1088 Budapest, József krt. 6.

Levelezési cím: 1088 Budapest, József krt. 6.

Telefonszám: +36-1-459 4843

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

 

Mik az első lépések, ha kiemelkedően magas vízszámlát kapunk?

Az első és legfontosabb teendőnk, hogy ellenőrizzük, hogy a vízóránk megfelelően működik, illetve nincs-e valahol szivárgás. A mérőóraállást és a fogyasztást azért is érdemes figyelni, mert előfordulhat, hogy olyan helyen van a csőhálózaton a szivárgás, ahol szabad szemmel nem látható. Érdemes a havi diktálást választani. Ezzel figyelemmel tudjuk kísérni a fogyasztásunkat, és egy hirtelen fogyasztásnövekedés esetén azonnal tudunk intézkedni.

Ez év májusában a DMRV Zrt. munkatársai – a vírushelyzet miatt – nem tudták leolvasni a mérőórákat, ezért csak egy becslésen alapuló számlát kaptunk. Azóta fizettük a havi díjakat, ki diktálás alapján, ki átalány alapján. A múlt hónapban kerültek leolvasásra az órák, és sok esetben kimagasló számlák érkeztek.

Ha felmerül a gyanú, hogy a mérőóra meghibásodott, akkor kérhetjük a szerkezet bevizsgálását. Ennek díja 50.000 forint, amely kiszámlázásra kerül abban az esetben, ha a bevizsgálás során nem tudnak meghibásodást igazolni. Ezért ezzel a lehetőséggel óvatosan bánjunk.

Ha valahol a vízhálózatban csőtörést vagy vízfolyást észlelünk, úgy már nagyobb eséllyel lehet jóváírást kérni. Egy vízszerelő szakember segítségével meg lehet állapítani a meghibásodás tényét, amit egy javítási számlával, vagy alkatrész számlával tudunk igazolni a szolgáltató felé. Mivel ilyen esetben az elfolyt víz a csatornahálózatot nem terhelte, a fogyasztó jogosult az átlagfogyasztáson felüli csatornadíj utólagos jóváírására.

A házi ivóvízhálózat csőtörése miatt a környezetbe elszivárgott víz a vonatkozó kormányrendelet alapján csak a kiszámlázott szennyvíz mennyiségét befolyásolja, azonban az elfolyt vízmennyiség már szolgáltatottnak, azaz elfogyasztottnak minősül.

Mivel a jogszabály kizárólag a szennyvíz vonatkozásában tesz engedményt, így az ivóvíz esetén - ha a mérőóra műszakilag megfelelő volt - ki kell fizetni a mérőórán mért teljes mennyiséget. A csőtörés nemcsak a lakásban vagy a házban következhet be, hanem a házi locsolási rendszert is érintheti és ilyen esetben is van helye az utólagos elszámolásnak, mivel az a házi ivóvízhálózat része. Egy kivétel van ez alól: ha van külön locsolási vízmérőnk, mert ekkor az azon mért mennyiség képezheti a felek közötti díjszabás alapját.

Mire figyeljünk kiemelten a vízfogyasztás terén?

  • Mindig ellenőrizzük, hogy a vízóránk megfelelően működik-e, illetve nincs-e valahol szivárgás. A mérőóraállást és a fogyasztást azért is érdemes figyelni, mert előfordulhat, hogy olyan helyen van a csőhálózaton a szivárgás, ahol szabad szemmel nem látható.
  • Folyamatosan tartsuk karban az ivóvízhálózatot még a nyaralókban is, ha pedig huzamosabb ideig nem használjuk, akkor víztelenítsük azt.
  • Ha valahol szivárgást észlelünk, azonnal javíttassuk ki a hibát és jelentsük be a szolgáltató felé.
  • Hosszabb vízhiány esetén várjuk meg, míg a szolgáltató munkatársai teljesen feltöltik a rendszert és elvégzik a szükséges légtelenítést, csak ezt követően nyissuk meg a csapokat. A vízhiány ideje alatt semmiesetre se hagyjuk folyamatosan nyitva a csapokat.
  • Amennyiben esetleg jogos tartozásunk halmozódott fel, lehetőségünk van részletfizetést kérni a szolgáltatótól. Érdemes ezzel a lehetőséggel élni.