Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2018-ban polgári peres eljárást indított a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel ( továbbiakban: DMRV Zrt. ) szemben, a Nagykovácsi Nagyközség területén működő víziközmű rendszer használatáért fizetendő  bérleti/víziközmű-használati díj behajtása érdekében, megfelelve a víziközmű vagyonnal történő felelős gazdálkodás követelményének.

A Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 2024. február 28. napján helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét, így az elsőfokú bíróság keresetünknek helyt adó ítélete immár jogerős és végrehajtható.

A megítélt bérleti/víziközmű használati díj tőke összege és késedelmi kamata, több mint 800.000.000,-Ft nagyságrendben, már megérkezett az Önkormányzat vízügyi alapjára. Az első- és másodfokú perköltség összege a másodfokú ítélet kézbesítése után várható.

A vízügyi alapon rendelkezésre álló összeg víziközmű-fejlesztéssel összefüggő kötelezettségvállalások fedezetét képezheti.