2017-ben részben vis maior támogatásból, részben saját forrásból került helyreállításra a Lombos utca, Virágos sétány és Kaszáló utca közötti szakasza. A pályázatban előírt, eredeti állapot szerinti helyreállítás keretében (felület kiegyenlítése mart aszfalttal, felület zárása emulzióval, zúzalékolással) elkészül út zárórétege, a településen folyó számos építkezés miatti tehergépjármű forgalom hatására nagy részben károsodott, ezért bekövetkezett az úttest állagának rohamos romlása. A teljes tönkremenetelt megelőzendő, a jelenleg erre a célra rendelkezésre álló szűkös önkormányzati forrásból, első lépcsőben leaszfaltozásra került az utca, Kalász utca és Kaszáló utca közötti szakasza. A jelenlegi állapot hosszú távú megőrzése érdekében az utcaszakaszt súlykorlátozó táblák kihelyezésével kívánjuk a jövőben megvédeni.