Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály a DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.), mint Kérelmező által Solymár és Nagykovácsi közötti új ivóvíz távvezeték létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének 79. a) pontja alapján 2020. szeptember 29-én megindította.

 

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Az érintettek a Dokumentációba helyben, ügyfélfogadási időben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztályán (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 61.) betekinthetnek.