Tisztelt Nagykovácsi Felhasználóink!


Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy Nagykovácsi vízellátását biztosító NA300 mm-es távvezetékünk 2020. november 16-án meghibásodott.
A hibahely vélhetően külterületi részen van, annak pontos helyét jelenleg nagy erőkkel keressük. Minden erőfeszítést megteszünk, hogy Nagykovácsi vízellátásában a szolgáltatás kiesést elkerüljük.
Nagykovácsi településen, elsődlegesen a magasabban fekvő településrészeken (Zsíroshegyalja, Kálváriadomb, Nagyszénásalja és Nagyszénáskert környezetében) nyomáscsökkenés, illetve az ivóvíz szolgáltatás szünetelése várható 2020. november 16-án, a kora délutántól. A település vízfelhasználása függvényében, az idő előre haladtával az egész Nagykovácsi területén nyomáscsökkenés, majd vízhiány alakulhat ki a nap folyamán.

Kérjük a Tisztelt Felhasználókat, szíveskedjenek gondoskodni a háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételezéséről!
A hibaelhárítás idején az érintett területen mozgó lajtkocsikkal fogjuk biztosítani az ideiglenes vízellátást, amennyiben az szükséges lesz!
A karbantartás ideje alatt a lerakódott üledék felhasználói hálózatba bejutásának elkerülése érdekében kérjük a vízvételi helyeket (vagy a vízmérő előtti főelzáró csapot) zárva tartani!
A szolgáltatás ismételt beindításakor az ivóvízben átmenetileg sárgásbarna elszíneződés, zavarosodás fordulhat elő. A mosatás, fertőtlenítés miatt erősebb klórszag érezhető. Ezen jelenség az egészségre ártalmatlan.

Megértő türelmüket köszönjük!

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ     
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

www.dmrvzrt.hu