Tisztelt Lakosság!

Sajnálatos módon az elmúlt két hétben komoly problémák merültek fel a szelektív hulladék elszállításával kapcsolatosan (a kommunális hulladékszállítás ugyanakkor elvégzésre került). A szolgáltató felé több alkalommal jeleztük szóban és írásban is a közszolgáltatási ellátás hiányosságait és kilátásba helyeztük a teljesítés további elmaradása esetén alkalmazható szankciókat. A szolgáltató képviselője minden esetben biztosított minket arról, hogy a probléma megoldásra kerül, azonban ennek megkezdésére valójában csak a mai napon került sor. Szintén a mai napon egy kedves nagykovácsi lakos kérdésekkel fordult hozzám a hulladékszállítás ügyében, amely kérdésekre adott válaszaimat az alábbiakban adom közre:

  1. Az Önkormányzat illetékesei ismerik-e a problémát? A Polgármesteri Hivatal munkatársai és jómagam polgármesterként és helyi lakosként is szembesülünk a szelektív hulladékszállítás elmúlt hetekben fennálló hiányosságaival.
  1. Felvették-e a kapcsolatot a hulladék kezelő szolgáltatóval, tudják-e, hogy a helyzet oka gazdasági, technikai, vagy milyen jellegű. A közszolgáltató Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel munkatársaim rendszeres kapcsolatot tartanak fenn, valamint magam is közvetlen kapcsolatban vagyok az ügyvezető igazgató úrral, különösen jelen helyzetben, amikor is a szelektív hulladékszállítás intenzitása eltér az év elején kiadott Hulladéknaptárban meghatározottaktól. Teszár Tamás ügyvezető (Zöld Bicske Nonprofit Kft.) tájékoztatása szerint, a problémákat átmeneti gépjármű meghibásodások és munkaerő szervezési problémák okozzák.
  1. A jövőben várható-e hasonló probléma, ez egy egyedi eset, vagy rendszer szintű probléma? Személyes egyeztetést folytattam a Zöld Bicske Nonprofit Kft. tulajdonosát képviselő Pálffy Károllyal, Bicske Város polgármesterével, aki a jelen problémát egyedinek minősítette.
  1. A Polgármesteri Hivatal illetékesei milyen szerződést kötöttek a szolgáltatóval, az tételesen tartalmazza-e a szelektív hulladék rendszeres elszállítását? A közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejött szerződést Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata kötötte 2014 első felében a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel 10 éves időtartamra, 2024. június 15. napjáig. A közszolgáltatási szerződés tartalmazza a szelektív hulladékszállítás gyakoriságát a Zöld Bicske Nonprofit Kft. ajánlatának megfelelően. A szelektív hulladék elszállításának pontos időpontját pedig a közszolgáltató által évente elkészítésre kerülő hulladéknaptár tartalmazza.  
  1. A Polgármesteri Hivatalnak milyen tervei vannak a probléma esetleges megismétlődése ellen vagy elkerülése érdekében? A Polgármesteri Hivatal munkatársai késedelmes teljesítés esetén, a közszolgáltatási szerződésben és jogszabályban biztosított jogi lehetőségeket alkalmazzák a fokozatosság elvének betartásával. Ezen lehetőségek a probléma írásbeli jelzésétől, a kötbér kiszabásán keresztül, a szerződéses jogviszony megszüntetéséig tartó skálán mozognak.

A Zöld Bicske Kft. a mai napon megkezdte a szelektív hulladék begyűjtését és várhatóan a szolgáltatás ellátása hamarosan visszaáll a korábban megszokott ütembe. Addig is köszönjük a lakosság türelmét és megértését. Kiszelné Mohos Katalin polgármester