H i r d e t m é n y

 

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló 25/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése szerint a közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

Ennek megfelelően 2021. május 13-án az Önkormányzat honlapján közzéteszem az alábbi Előterjesztés-tervezetet.

Az esetleges véleményeket a titkarsag@nagykovacsi.hu címen 2021. május 28-ig fogadjuk.