Ezennel értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve partnereket, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata megkezdte a „Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzata módosítása és az Amerikai Nemzetközi Iskola tervezett bővítése” című tervmódosítás partnerségi és államigazgatási egyeztetését.

 

A véleményezési tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 41.§ ún. egyszerűsített eljárás keretében, partnerségi és a lakossági egyeztetése Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017 (III.27.) Önkormányzati rendelete szerint kerül lefolytatásra, figyelembe véve a koronavírus miatti vészhelyzeti jogszabályokat, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a lakossági egyeztetés részét képező lakossági fórum a nyilvános, személyes megjelenés helyett elektronikus úton történik.

 

A tervvel kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel az érintett ingatlantulajdonosok; a település területén működő vallási közösségek; valamint az Önkormányzat polgármesteréhez írásbeli kérelemmel bejelentkező, a település területén működő érdekképviseleti szervek és civil szervezetek; valamint a polgármesterhez bejelentkező, a módosítással érintett területen ingatlannal, székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek élhetnek.

 

Véleményezési tervdokumentáció megtalálható:

 

https://nagykovacsi.hu/telepulesrendezesi-eljarasok

 

 

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:

2020. november 20-tól – december 7-ig

 

 

Tisztelettel várjuk az írásban közreműködni kívánók észrevételeit!

                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                          Kiszelné Mohos Katalin

                                                                                                                                                                                                                   polgármester