Elfogadásra került Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete, amely 5 millió forint összeget biztosít civil szervezetek pályáztatás útján történtő támogatására. 
A pályáztatás rendjéről a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról szóló 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet rendelkezik. 
A pályázat elbírálására a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre, ennek tagjaként részt vesz egy olyan civil szervezet, amely szervezet az adott évben nem pályázik. 
A jelentkezők közül a civil szervezet kiválasztása sorsolással történik.
A sorsoláson azon szervezetek vehetnek részt, amelyek erre vonatkozó igényüket előzetesen jelezték és nyilatkoztak, hogy a vonatkozó pályázaton nem indulnak, valamint nem tartoznak a rendeletben meghatározott összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá.

Kérem jelentkezésüket legkésőbb március 9-ig frank.human@nagykovacsi.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.