Tisztelt Ebtartók, Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 42/B. § (1) bekezdése alapján a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ebrendészeti feladataival összefüggésben 2022. november 10. napja és 2022. december 20. napja között időszakos ebösszeírást végez Nagykovácsi közigazgatási területén tartott ebek nyilvántartásba vétele céljából.

Az eb tartója, tulajdonosa az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani, az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Az "Ebösszeíró adatlap 2022" elnevezésű nyomtatványt ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Hivatal részére, a nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról.

A lakosság részére széles körben, az alábbi módokon nyújtunk lehetőséget az adatlap benyújtására.

  • Levélben, postai úton (2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos utca 61.). A borítékra kérjük, írják rá: „Ebösszeírás”;
  • Személyesen leadható a Hivatal ügyfélszolgálatán;
  • Elektronikus levélben csatolmányként az igazgatas@nagykovacsi.hu e-mail-címre megküldve;

Az adatlap kézzel is kitölthető, de a saját kezű aláírás minden esetben elengedhetetlen feltétele a benyújtásnak!

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 2022. december 20. napját követően az „Ebösszeíró” adatlapon szereplő adatokban változás állna be, továbbá amennyiben ezen időpont után kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelenteni a Hivatal részére, a változást követő 15 napon belül.

Felhívjuk továbbá a tisztelt Ebtulajdonosok figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak elektronikus transzponderrel (chippel) megjelölve tartható. Amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, azt kérjük, haladéktalanul pótolja.

Az adatszolgáltatás a törvény értelmében kötelező! Aki az adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm.rendelet alapján állatvédelmi bírsággal sújtható.

Kérem, amennyiben az ebösszeírással kapcsolatban bármilyen kérdésük vagy észrevételük merülne fel, keressék a Hatósági és Szervezési Osztály munkatársát az alábbi elérhetőségeken: Sultan-Halkó Andrea

Tel.: +36-26/555-034, e-mail: igazgatas@nagykovacsi.hu