1997 óta minden magyar állampolgár személyi jövedelemadójának egy százalékával támogathat egy civil szervezetet.

Nagykovácsiban több, mint 20 civil szervezet működik, munkájukkal a Nagykovácsiban élőket, Nagykovácsi fejlődését segítik.

Az 1%-ok felajánlásáról május 20-ig, a személyi jövedelemadó bevallás beadásának határidejéig lehet rendelkezni, akár attól elkülönítve is.

Hogyan rendelkezzünk a befizetett személyi jövedelemadónk 1%-a felett:

Ha a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, a nyilatkozatát 

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy

- az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 20EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.


Papíralapon postán, vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,

- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,

- a 20EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá

- ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2021. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.


Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a meghatalmazást.

A Nagykovácsiban működő civil szervezetek listáját itt találja. Kérjük, a nyilatkozat kitöltése előtt győződjen meg arról, hogy a választott civil szervezet jogosult az 1 % fogadására.

Köszönjük, hogy adója 1 százalékával is helyi civil szervezetet támogat.