A Képviselő-testület a 89/2021. (X.07.) számú határozatában döntött a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról, amely alapján kiírásra került a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázat, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. r. (továbbiakban: Vhr.) előírásainak megfelelően.

A 2022. január 27. napján 12 órakor lejáró pályázati határidőig pályázat nem érkezett, így az Értékelő Bizottság az Összefoglaló Értékeléséről és döntési javaslatáról szóló  jegyzőkönyvében az eljárás eredménytelenné nyilvánítására tett javaslatot.

A Képviselő-testület döntése a csatolmányból tölthető le.