Beiratkozás a Lenvirág Bölcsődébe

Az idei évben a következő napokon tartjuk a beiratkozást:

2024.05.13. hétfő 8-16 óráig
2024.05.14. kedd 8-16 óráig
  2024.05.15. szerda 8-16 óráig


A beiratkozáshoz szükséges iratok/formanyomtatványaink elérhetőek honlapunkon: www.nagykovacsibolcsode.hu

 

   • felvételi kérelem
   • adatkezelési hozzájárulás mindkét szülő részéről
   • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás és/vagy jövedelemigazolás mindkét szülő részéről
   • vállalkozók esetében 2023. évi NAV jövedelemigazolás
   • a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa és személyazonosító igazolvány bemutatása
   • a gyermek születési anyakönyvi kivonata/másolata,
   • TAJ kártyája/másolata
   • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
   • egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

 

 

 

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint a Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 15 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

 

Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális még, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beiratkozásra.

Nagykovácsi, 2024.02.19.                                                         
István Ágnes

intézményvezető