Az idei évben a következő napokon tartjuk a beiratkozást:

 • 2023.05.08. hétfő 8-16 óráig
 • 2023.05.09. kedd 8-16 óráig
 • 2023.05.10. szerda 8-16 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • felvételi kérelem (letölthető)
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás (letölthető)
 • és/vagy jövedelemigazolás (letölthető)
 • vállalkozók esetében 2022. évi NAV jövedelemigazolás
 • a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa/másolata
 • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata/másolata,
 • TAJ kártyája/másolata,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
 • egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint az Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 15 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális még, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beiratkozásra.

 

Nagykovácsi, 2023.03.21.

Móczár Ágnes, intézményvezető