Az idei évben a következő napokon tartjuk a beiratkozást:

2022.05.16. hétfő 8-16 óráig

2022.05.17. kedd 8-16 óráig

   2022.05.18. szerda 8-16 óráig

A beiratkozáshoz szükséges iratok: / formanyomtatványaink elérhetőek honlapunkon: nagykovacsibolcsode.hu /

 

  • felvételi kérelem
  • 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás 
  • jövedelemigazolás
  • a gyermek- és a szülők/törvényes képviselők eredeti lakcímet igazoló érvényes hatósági igazolványa
  • a gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén az erről szóló határozat
  • egyedülálló szülő esetén, az emelt családi pótlékról szóló határozat.

A felvételről egy – az intézményvezetőből, védőnőből valamint az Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló – felvételi bizottság 15 napon belül dönt. A döntésről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt (törvényes képviselőt).

Akiknek már van beadva felvételi kérelem, kérem őket, ha aktuális még, legyenek szívesek friss igazolásokkal újra eljönni a beiratkozásra.

 

                                                                                                                     Móczár Ágnes

intézményvezető