A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott 18/2021. (III. 18.) Polgármesteri határozat alapján

a  Kispatak Óvodában a 2021/2022 nevelési évben a beiratkozás időpontja:

  • 2021 . május 11. kedd: 7:30 órától 16:00 óráig
  • 2021 . május 12. szerda: 7:30 órától 16:00 óráig
  • 2021. május 13. csütörtök: 7:30 órától 17:00 óráig

A beiratkozás helyszíne: Kaszáló utcai 16-18. szám alatti óvodaépület, intézményvezetői iroda.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról 2021 . április 9-ig hirdetményt tesz közzé a saját honlapján.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, 2021 . május 31. napjában jelöli meg.