Az elmúlt napokban a Nagykovácsi kastélypark ügye felborzolta a kedélyeket a településen, jogosan. Súlyos határátlépés történt, ami nem tolerálható. 
Olyan beruházások terve került napvilágra, amely figyelmen kívül hagyja a megnövekedett forgalmat, a por- és zajterhelést, valamint azt, hogy a Nagykovácsi Kastélypark helyi oltalom alatt álló terület. A terv nem összeegyeztethető a helyi építési szabályokkal és a településfejlesztési tervekkel. A beruházás nagy mennyiségű egészséges ősfa kivágásával járna, amit még 1000 fa újraültetésével sem tudnánk pótolni. Ez elfogadhatatlan természetkárosítás lenne.
Az érintett terület helyileg védett, határos a Budai Tájvédelmi Körzettel. A helyi természetvédelmi hatóság engedélye szükséges bárminemű változtatáshoz, azonban ilyen jellegű megkeresés hozzánk nem érkezett sem a tulajdonos Cserkészszövetségtől, sem a fejlesztő cég részéről.
Szeretném hangsúlyozni, hogy a park fejlesztése, karbantartása, a műemléképület gondozása mindannyiunk közös érdeke. Múlt év tavaszán közösségi tervezés keretein belül már történtek előremutató egyeztetések a helyi civil szervezetekkel és a lakossággal az elképzelésekről. A képviselő-testület elé tárt fejlesztési tervek tavaly januárban még mindannyiunk megelégedésére szolgáltak. 
Valahol, valami elcsúszott.
Helyre kell hozni, és ehhez az együttműködés magasiskolájára van szükség minden fél részéről.
Nagyon fontos a bizalom újraépítése, az őszinte kommunikáció, az emberi és politikai korrektség. Meggyőződésem, hogy a fejlesztéspolitika tárgyalásos műfaj. Nem szabad, hogy befeszüljenek az álláspontok a politikai törésvonalak mentén, hiszen annak csak veszteség és kudarc lehet az eredménye. Könnyen belátható, hogy itt nem politikai flashmobokra, hangulatkeltésre van szükség, hanem stratégiai lépéssorozatra, ahol a kommunikációt megelőzi a cselekvés. Aki ezek szellemében cselekszik, bennem partnerre talál.
Az első szükséges lépéseket már megtettem:
- Konzultáltam Tarnai Richárd kormánymegbízottal, kértem, hogy fokozott figyelemmel vizsgálják az ügyben a természetvédelmi kérdéseket. 
- Soron kívül egyeztettem Szórád Előddel, a Kastélypark fejlesztés projektvezetőjével is. Megállapodtunk abban, hogy elengedhetetlen a helyiek bevonása és az önkormányzattal való együttműködés. Eddig is kikértük a lakosság véleményét, a jövőben sem lesz ez másképp.  
- Az önkormányzat botanikai élőhely térkép készíttetését rendelte meg. Ezzel ún. biotikai adatokat gyűjtünk, felmérjük, milyen védett és egyéb fajok élőhelyét kell megóvnunk a jövőbeni fejlesztések során. 
- Egyeztettem a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának képviselőjével a terület jelenlegi állapotáról, természeti értékeiről. 
- Megbeszélésre hívtam a helyi természetvédelmi civil szervezetek (Szépkovácsi, NATE, Összekovácsoló) vezetőit. Nagykovácsi érdekében szükség van a közös és egységes fellépésre. Meggyőződésem, hogy a kollektív fellépés hiánya a közös ügyet veszélyezteti. Mást gondolunk a világról, de ugyanazt gondoljuk a Kastélyparkról. Ezt a célt mindenekelőtt szem előtt tartva közös nyilatkozatot írtunk alá, ez a STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A NAGYKOVÁCSI CIVILEKKEL.
A település biodiverzitásába önkényesen nem avatkozhatunk be. Nagykovácsi és vele együtt a Teleki-Tisza-kastély egy csodálatos természeti kincs. Túlzó, mértéket nem tartó fejlesztésekkel sérül az ökoszisztéma, és sérülünk mi is. Ez nem lehet se cél, se következmény.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester