Nagykovácsi is megkapta az engedélyt a Határ utcán való áthaladásra, erről Őrsi Gergely polgármester úr az alábbi tájékoztatást küldte:

 

"Budapest Főváros II. Kerület Önkormányzat,  Adyligeten a mellékutcák, lakóutcák tehermentesítése, az azokon átmenő agglomerációs forgalom csökkentése érdekében újabb forgalmi korlátozást vezet be.

Annak érdekében, hogy a hatásterületen élők ne szenvedjenek hátrányt a forgalmi rend változása miatt, a Feketerigó utca és Határ utca kereszteződésében elhelyezett KRESZ tábla alapján a Határ utcába történő behajtást engedélyhez kötjük. Ennek megfelelően, 2023. szeptember 15.-től Behajtani tilos „07:00-09:00 kivéve engedéllyel” KRESZ tábla kihelyezésére kerül sor.

Adyliget érintett lakosságán kívül, az engedélyt megadjuk Nagykovácsi polgárai közül mindazoknak, akik a Pesthidegkút területén lévő önkormányzati fenntartású bölcsődébe és óvodába, illetve állami és egyházi fenntartású általános iskola alsó tagozatára szállítják gyermeküket. Ezen nagykovácsi lakosok ugyanazon engedéllyel rendelkezhetnek, mint az Adyliget területén élő polgárok.

 

A behajtási engedély kiváltására 2023. szeptember 15.-től van lehetőség az alábbiak szerint:

 

A Városüzemeltetési Igazgatóság Városrendészeti Osztályának irodájában lehetséges személyesen
Cím: 1022 Budapest, Törökvész út 6/a

az alábbi időpontokban:

Hétfő 8:00-12:00 13:00-17:30

Kedd és Csütörtök 8:00-12:00 13:00-15:30

Szerda 8:00-12:00 13:00-16:00

Péntek 8:00-12:30

 

Későbbiekben az online kiváltás lehetőségét is megteremtjük.

 

A behajtási engedély  kiadásának feltétele:

•             Nagykovácsin lévő állandó bejelentett lakcím, vagy albérlet esetében bejegyzett tartózkodási hely

•             gépjármű tulajdonosa/ üzembentartója, vagy

•             lízingelt vagy munkáltató által biztosított autó esetében kizárólagos használatbavételi engedéllyel rendelkezik

•             egy lakos csak egy autó vonatkozásában jogosult az engedély kiváltására

•             Pesthidegkút területén lévő önkormányzati fenntartású bölcsőde vagy óvoda, illetve állami vagy egyházi fenntartású általános iskola alsó tagozatának igazolása a jogviszonyról,

 

Az engedély kiváltásához kérjük az alábbi okmányokat, vagy azok másolatát magával hozni szíveskedjen:

•             arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány),

•             lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

•             forgalmi engedély, vagy mindkét oldalának másolata,

•             munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjárműre kért hozzájárulás     esetén, az alábbiakra is szükség van:

•             30 napnál nem régebbi cégkivonat,

•             a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya,

•             lízingelt, vagy bérelt gépjármű esetén: a lízingszerződés, vagy a bérleti szerződés másolata,

•             igazolás a gépjármű kizárólagos használatáról (cégjegyzésre jogosult által aláírva),

•             meghatalmazott által történő ügyintézés esetén meghatalmazás.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy folyamatosan nyomon követjük a forgalmi adatokat és ezek ismeretében a szükséges változtatásokat is megtesszük a jövőre nézve! A bölcsődei, óvodai és általános iskolai jogviszony igazolás keretében kiadott engedély, csak abban az esetben érvényes, ha a gépjárműben a jogosult gyermek is utazik. Fenntartjuk a jogot az engedély visszavonására, ha az engedélyt nem rendeltetésszerűen használja az érintett!"

 

Idoközben pontosítottuk a jogosultak körét.

Az engedélyt az az alábbi intézményekbe járó gyermekek szülei igényelhetik:

  • Pesthidegkúti Waldorf Iskola
  • Remetekertvárosi Általános Iskola
  • Klebelsberg Kuno Általános Iskola
  • Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
  • Kolozsvár Utcai Óvoda
  • Máriaremetei Úti Óvoda
  • Községház Utcai Óvoda
  • Kadarka Utcai Óvoda
  • Hidegkúti Bölcsőde

Dolgozunk a kedvezményezettek körének bővítésén.