Tisztelt Nagykovácsi Lakosok!

 Megyénk teljes területén, minden településén a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társasházak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei végzik el. A kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016.(VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprőipari szerv a 2021. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

A BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Pest megyei társasházi sormunkaterv alapján településünkön a társasházi lakások égéstermék-elvezetőinek felülvizsgálatát a katasztrófavédelem szakemberei várhatóan 2021. március 1. és április 30. között fogják elvégezni.

A kéményseprő, értesítést követően, magától fog érkezni, és azon lakások esetében, amelyekbe nincs gazdálkodó szervezet bejegyezve, ingyenesen elvégzi a sormunkát.

Ha a lakásba be van jegyezve gazdálkodó szervezet, akkor a kéményseprő magától érkezik, de a munka díját ki kell fizetni. Ha a lakásnak saját kéménye van, akkor az egész munka díját, ha a lakás a társasház gyűjtőkéményére van csatlakoztatva, akkor a munka rá eső részét kell kifizetni.

A sormunka-ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a katasztrófavédelem lakossági honlapján elérhető:

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu

                                                                                        

Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat