MEGKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉGBEN

2020.04.28.

A Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata

7 424 350 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú, „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című projektjét. A helyi klímastratégia kidolgozására létrejött projekt keretében megkezdődött a klímastratégia szakmai változatának kidolgozása.

A pályázat keretében kidolgozásra kerül Nagykovácsi nagyközség klímastratégiája, melynek célja, a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégia kidolgozása az országos klímastratégiai módszertant követve történik és illeszkedik a Pest megyei klímastratégiához.

A program tervezetten 2021. február 28-ig tart, amely időpont a járványügyi helyzet miatt várhatóan kitolódik néhány hónappal. Az ez idő alatt készülő klímastratégia mellett, szemléletformáló akciók keretében tervezik a szervezők a lakosság széles körű tájékoztatását és a témában való jártasságának elmélyítését.

A projektindító megbeszélésen Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében Kiszelné Mohos Katalin polgármester leszögezte: „…a nagyközségi klímastratégia kialakításával lehetőség nyílik azon kérdések, feladatok meghatározására, amelyek megkönnyítik a helyi településirányítók munkáját. Fontos ügynek tekintjük a klímatudatosság erősítését Nagykovácsiban. Igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, lehetővé válik, hogy a stratégia révén világossá tegyük azokat az irányokat, célokat és intézkedéseket, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszú távon helyileg kezelhetőek és megelőzhetőek lesznek. Ezért kiemelten fontos a civil szervezetek és a lakosság véleményének összegyűjtése és ezek beépítése a helyi klímastratégiába.”

A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, Jáki Monika elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb egységből fog állni: a stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv lesz 2030-ig, míg az intézkedési terv olyan helyi intézkedések listája, amelyek közül számos akár már 2020-ban is megvalósulhat. Amint elkészül a dokumentum szakértői változata, az Önkormányzat honlapján elérhető lesz és bárki elmondhatja majd véleményét, hiszen a helyiek tapasztalata, észrevételei és ötletei teszik hitelessé és alkalmassá a stratégiát arra, hogy az annak mentén szervezett cselekvési programok az itt lakók életének jobbítását szolgálják.

Kifejtette még, hogy a tervezett szemléletformáló programsorozat szakmai konferenciák, iskolai tanulmányi versenyek, programok gyermekek számára és városi rendezvényeken való részvétel révén igyekszik eljutni a község minden lakójához – amint a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

A projektről további információkat a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
titkarsag@nagykovacsi.hu