Tisztelt Érdeklődők!

A folyamatban lévő Nagykovácsi települési szintű klímastratégiájának kidolgozásánál elengedhetetlen a helyi érdekeltek - lakosság, civil szervezetek, szakemberek, gazdasági szereplők - tapasztalatainak és véleményeinek megismerése és beépítése a stratégiaalkotási folyamatba, hogy így helyi tapasztalatokat és meglátásokat is tükröző helyzetelemzés és az arra épülő intézkedési terv kerüljön kialakításra. A lakossággal és civil szervezetekkel való aktív párbeszéd mellett ennek egyik első lépéseként az alábbi kérdőívek kitöltésével hozzájárulhat, hogy ezen helyi tapasztalatok szervesen beépüljenek a helyzetfeltáró és startégiaépítő folyamatba.     

 

Kérdőív nagykovácsi lakosok részére

Az alábbi kérdőív kitöltésével Ön is hozzájárul a lakosság véleményeinek beépítéséhez a település klímastratégiájába.

https://docs.google.com/forms/d/1bNyF7KjlbO97u1CpE-FyOsfySdoB42ick4635i3hB2M/edit?gxids=7757

 

Kérdőív helyi civil szervezetek, szakemberek, kis- és közepes vállalkozások és gazdasági szereplők részére 

A jelen kérdőívet a település szakmai és társadalmi véleményformálóinak, meghatározóbb vállalkozásainak és civil szervezeteinek, és képviselőinek állítottuk össze. Kitöltésével Ön is hozzájárul a különféle helyi szereplők meglátásainak beépítéséhez a település klímastratégiájába.

https://docs.google.com/forms/d/1z1437YjzS3WLCWrkFcbolTrf9XvDOOxWFTd5A-ALVXc/edit?gxids=7757

 

Együttműködését köszönjük!