MEGKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉGBEN

2020.04.30.

 

A Széchenyi 2020 program keretében Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
7 424 350 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú, „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című projektjét. A helyi klímastratégia kidolgozására létrejött projekt keretében megkezdődött a klímastratégia szakmai változatának kidolgozása.

A fenti hírhez kapcsolódó háttérinformációként és a kiadott hivatalos sajtóközlemény (2020.04.28.) kiegészítéseképpen, a sajtó munkatársainak és a nyilvánosság tájékoztatására állítottuk össze az alábbi szakmai anyagot:

A szélsőséges időjárási jelenségek világszerte megfigyelhető gyarapodásának jelentős kockázatokkal, károkkal fenyegető következményei ráirányították a helyi döntéshozók, a szakemberek, a gazdasági szereplők és a lakosság figyelmét a települések környezethez való alkalmazkodóképességének fejlesztésére, lokális szintű megoldások kidolgozására.

A Budai-hegyek által körbe ölelt Nagykovácsi földrajzi fekvéséből adódóan ki van téve az éghajlatváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségek fokozott hatásainak. A csapadék évi mennyiségének változása mellett, számolni kell az intenzitás radikális megváltozásával, aminek már mutatkoznak jelei. A település domboldalain a villámárvizektől való veszélyeztetettség tovább fog növekedhet. A település növekedésével visszaszoruló erdőterületek csökkenése növeli a felszíni lefolyást, így súlyosbítva az extrém mennyiségű csapadékkal járó időjárási tevékenységeket. A lefolyó víz munkavégző képessége megnő, így az erózió mértéke is, amely nem csak az épített környezetben okozhat anyagi károkat, hanem a talaj felső rétegeinek a lepusztulásához is vezethet. Az átlagosnál csapadékosabb, hűvösebb mikroklíma kedvez az erdőnevelésnek, azonban a melegedő nyarak és a csapadék eloszlásában mutatkozó változások gyors reagálást sürgetnek erdészeti oldalon is.  A természeti környezetre és a helyi társadalomra az aszályos és hőhullámos napok számának növekedése is egyre fokozódó hatású. Emellett az új kártevők megjelenése és az invazív növényfajok terjedése is kihívás elé állítja a helyi mező-, de elsősorban erdőgazdálkodást. Fejlődő agglomerációs településként a növekvő népesség és az ingázás hatására a települési személygépkocsi forgalom is évről évre nő. Hosszú távon a levegő- és zajszennyezés szempontjából ez a jelenség is feladatot ró a városra. Ehhez köthető a zöldterületek csökkenésének és a fokozott hőszigetek kialakulásának a veszélye is.

A nagyközség vezetése már az elmúlt években is tudatosan kezdte kezelni a helyi környezeti-társadalmi problémákat. Elindult a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése, a belterületi utak fejlesztése, a kerékpárutak kiépítése, az önkormányzati intézmények és a közvilágítás energiatudatos korszerűsítése, megvalósult az általános iskola napelemes és biomassza alapú fűtési rendszerének kiépítése. Emellett a településvezetésnek fontos a helyi közösség környezettudatos személetformálása, melyet többek között a már több éve megrendezett Autómentes Nap és Mobilitási Hét, továbbá a 2010 óta a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. felajánlásával megvalósuló “Egy gyermek, egy fa - faültetés az adott évben született gyermekeknek” program is fémjelez. Az Önkormányzat egyre növekvő környezettudatossága mellett, a helyi aktív környezeti nevelés és környezetvédelmi központú civil aktivitások is nagyon meghatározóak a településen.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00158 azonosítószámú, „Nagykovácsi nagyközség helyi klímastratégiájának kidolgozása, helyi klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázat keretében kidolgozásra kerül Nagykovácsi nagyközség klímastratégiája, melynek célja, a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási igényeket. A klímastratégia kidolgozása az országos klímastratégiai módszertant követve történik és illeszkedik a Pest megyei klímastratégiához.

A program tervezetten 2021. február 28-ig tart, amely időpont a járványügyi helyzet miatt várhatóan kitolódik néhány hónappal. Az ez idő alatt készülő klímastratégia mellett, szemléletformáló akciók keretében tervezik a szervezők a lakosság széles körű tájékoztatását és a témában való jártasságának elmélyítését.

A projektindító megbeszélésen Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata nevében Kiszelné Mohos Katalin polgármester leszögezte: „…a nagyközségi klímastratégia kialakításával lehetőség nyílik azon kérdések, feladatok meghatározására, amelyek megkönnyítik a helyi településirányítók munkáját. Fontos ügynek tekintjük a klímatudatosság erősítését Nagykovácsiban. Igazodva az országos szintű Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához, lehetővé válik, hogy a stratégia révén világossá tegyük azokat az irányokat, célokat és intézkedéseket, amelyek megvalósításával az éghajlatváltozás káros hatásai hosszú távon helyileg kezelhetőek és megelőzhetőek lesznek. Ezért kiemelten fontos a civil szervezetek és a lakosság véleményének összegyűjtése és ezek beépítése a helyi klímastratégiába.”

A klímastratégiai dokumentum megalkotásáért felelős munkacsoport vezetője, Jáki Monika elmondta, hogy a dokumentum két nagyobb egységből fog állni: a stratégia egy átfogó helyzetértékelés, célmeghatározás és terv lesz 2030-ig, míg az intézkedési terv olyan helyi intézkedések listája, amelyek közül számos akár már 2020-ban is megvalósulhat. Amint elkészül a dokumentum szakértői változata, az Önkormányzat honlapján elérhető lesz és bárki elmondhatja majd véleményét, hiszen a helyiek tapasztalata, észrevételei és ötletei teszik hitelessé és alkalmassá a stratégiát arra, hogy az annak mentén szervezett cselekvési programok az itt lakók életének jobbítását szolgálják.

Kifejtette még, hogy a tervezett szemléletformáló programsorozat szakmai konferenciák, iskolai tanulmányi versenyek, programok gyermekek részére és városi rendezvényeken való részvétel révén igyekszik eljutni a község minden lakójához – amint a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi.

 

A projektről további információkat a www.nagykovacsi.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Kissné Szalay Erzsébet
Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal
titkarsag@nagykovacsi.hu