A 2013. január 1-től működő, akkor jelentősen átalakított építésügyi hatósági rendszerben 2020. március 1-től ismét szervezeti változások lesznek. A járásszékhely települések jegyzőinek általános építésügyi hatásköre megszűnik, és az építésügyi hatósági feladatokat a kormányhivatalok fogják ellátni.

Azokban az elsőfokú ügyekben, amelyekben az általános építésügyi hatóságok 2020. február végéig nem döntenek, a döntést már a kormányhivatalok hozzák meg. A folyamatban lévő ügyekben a 2020. március 1-je előtt végzett eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket azonban nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása más szerv feladat- és hatáskörébe kerül. 

Fontos változás még, hogy 2020. márciusától egyfokú lesz minden hatósági eljárás, így az építésügyi hatósági döntések ellen sem lehet majd fellebbezni. A kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz kell majd fordulni. 

Az eljárás megindulásáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogait azonban csak akkor gyakorolhatja, ha az elsőfokú eljárásban nyilatkozatot tett vagy kérelmet nyújtott be.

Az egyszerű bejelentések esetében – tekintettel arra, hogy ezek változatlanul nem minősülnek hatósági eljárásnak – az építtetőn kívül továbbra sincs más ügyfél az építési folyamatban.

2020. január 1-től megszűntek az Építésügyi Szolgáltatási Pontok, amelyek eddig integrált ügyfélszolgálatként működtek. A kérelmek, egyszerű bejelentések elektronikus rendszerbe történő feltöltését az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező építtetőknek az ügyfélkapu ÉTDR alkalmazásán keresztül saját maguknak kell elvégezni. Akinek nincs ilyen regisztrációja, vagy van ugyan, de nem szívesen bajlódik a feltöltéssel, kérheti ebben a kormányablak, mint integrált, vagyis országos illetékességű ügyfélszolgálat munkatársainak segítségét. A két legközelebbi Kormányablak Budakeszin, a Dózsa György téren, és Budapest II. kerületében, a Margit körút 47-49. alatt működik, mert a HÜVI Üzletházban 2015. decemberében átadott kormányablak 2020. január 1-től megszűnt.

Az építésüggyel kapcsolatos kérelmek, hiánypótlások feltöltésében segítséget nyújthat még az építésügyi hatóság is, mint hatósági ügyfélszolgálat. A hatósági ügyfélszolgálat azonban csak az adott hatóság illetékességi területére kiterjedő eljárási jogosultsággal rendelkezik, így a Nagykovácsi területén fekvő ingatlanokra vonatkozó építésügyi hatósági eljárásokban 2020. február 29-ig még Budakeszi Jegyzője, március 1-től pedig a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Az építésügyi hatóság március 1. utáni ügyfélfogadásának tervezett helyszínéről jelenleg nincs információnk, amint kapunk tájékoztatást erről, a helyben szokásos módon megosztjuk ezt Nagykovácsi lakosságával.   

Az építésüggyel kapcsolatos kérelmek, egyszerű bejelentések ÉTDR-be történő feltöltéséhez nyújtható helyi segítség érdekében a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban 2013. január 1-én létrehozott Építésügyi Szolgáltatási Pont 2020. január 01-től a Településüzemeltetési, Beruházási és Pályázati Osztály szervezetében Építésügyi Tájékoztatási Szolgálat néven továbbra is az ügyfelek rendelkezésére áll.

Az ÉTDR-be történő kérelem-feltöltésben az ügyfeleknek nyújtható helybeli segítségnyújtás lehetőségeit megvizsgálva a következő szolgáltatás tudjuk felajánlani:

A Szolgálat hivatali munkaállomásának számítógépén saját néven az ügyfélkapura bejelentkező építtető kérelmének feltöltését - a szükséges mellékletek beszkennelésével, és kérelemhez csatolásával - a munkahelyen dolgozó kolléga átveszi a bejelentkezett kérelmezőtől, és elindítja az eljárást a kérelmező helyett, annak nevében, jelenlétében.

Az ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkező kérelmező esetében a Szolgálat munkatársa a saját ügyfélkapus regisztrációjával, a kérelmező írásbeli, és a kérelemhez mellékletként feltöltött meghatalmazásával, meghatalmazottként tölti fel a kérelmet, annak mellékleteit, és indítja meg a kérelmezni kívánt eljárást. A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt a helyszínen kell kitölteni, az ügyintézés megkezdése előtt.

Mindkét esetben ingyenes a segítségnyújtás.

Az indított építésügyi hatósági eljárás jogszabályban előírt eljárási illetéke bankkártyás megfizetésére továbbra is lehetőség van a kérelem feltöltésekor a helyszínen, az ÉTDR fizetési portálján keresztül.

Az Építésügyi Szolgáltatási Pont munkatársa által eddig ellátott egyéb ügyek (településképi bejelentések, tájékoztatás az építésügyi jogszabályokról, főépítészi konzultációról, előzetes szakhatósági hozzájárulások kiadása telekalakítási eljáráshoz, közterület foglalás bejelentése, kérelmezése, kutak létesítésének, üzembe helyezésének, fennmaradásának engedélyezése, bejelentése, másolatok kiadása az építésügyi irattárból, hatósági bizonyítvány lakcím megállapítására, igazolás kiadása lakcímváltozásról) intézésében változás nem történik. Ezeket a kérelmeket továbbra is a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani.          

 

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) felhívja a figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre kerülő személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról, valamint a 95/46/ EK rendelet hatályon kívül helyezéséről és a Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően kezeli.