A Kormány célja, hogy azokhoz a családokhoz is megérkezzen a téli rezsicsökkentés, akik olyan településen élnek, ahol van kiépített gáz- vagy távhőhálózat, de az ő utcájukba, házukba valamilyen oknál fogva ez még nincs bekötve. Az érintetteknek a mellékelt igénylőlapon október 15-ig kell bejelenteniük támogatási igényüket a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán személyesen (2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 61.), vagy elektronikus úton (igazgatas@nagykovacsi.hu).

A 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénylés nyújtható be. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye kell legyen.

Az igénybejelentőnek a nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propánbután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett), amely később nem módosítható. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült támogatásban.

A Belügyminisztérium az önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről 2018. október 31-ig tájékoztatja a Kormányt, így a támogatást az érintettek ezt követően kaphatják meg, természetben.

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az igénybejelentésben szereplő háztartások tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerheti, a bejelentéssel kapcsolatosan ellenőrzéseket végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.