A mozgóurna igénylésének szabályai

 • ONLINE igénylés
  • ügyfélkapus azonosítás nélkül: a szavazást megelőző 4. napon (szerdán) 16.00 óráig nyújtható be.
  • ügyfélkapus azonosítással: a szavazás napján 12.00 óráig nyújtható be.
 • SZEMÉLYESEN történő igénylés
  szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig nyújtható be.
 • POSTÁN történő igénylés
  szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig kell megérkeznie.
 • írásbeli meghatalmazással rendelkező MEGHATALMAZOTT útján történő igénylés
  • a szavazást megelőző második napon (pénteken) 16.00 óráig helyi választási irodához vagy
  • szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.
 • írásbeli meghatalmazással nem rendelkező KÉZBESÍTŐVEL (futár, hozzátartozó vagy egyéb személy)
  • a szavazást megelőző negyedik napon (szerdán) 16.00 óráig a helyi választási irodához vagy
  • a szavazás napján 12.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz nyújtható be.

A kérelmet a szavazást megelőző második napon (péntek) 16.00 óráig lehet visszavonni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát, valamint, ha nem a lakcímére kéri, akkor a pontos címet is, ahova a mozgóurna kivitelét kéri.

A kérelemben feltüntetett személyes adatainak meg kell egyezniük az Ön lakcímkártyáján feltüntetett adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi Önt lakóhelyén vagy az Ön által megadott más címen annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be.

Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat.

 

Mit kell magammal vinni a választáskor?

 

A szavazás 2019. október 13-án 6 órától 19 óráig történik. Valamennyi szavazókör a Nagykovácsi Általános Iskolában, Kossuth u. 101. szám alatt található. Feltétlenül vigye magával személyazonossága és a személyi azonosítója (régi nevén személyi szám) vagy a lakcíme igazolására szolgáló érvényes okmányát. Ezek lehetnek a magyar hatóságok vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállított személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyi igazolvány, útlevél vagy ideiglenes útlevél, illetve magyar hatóságok által kiállított vezetői engedély.

 

A személyi azonosító vagy lakcím igazolására csak a magyar hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak.

A személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímkártya túloldala), vagy hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyazonosító jelről.

A lakcím igazolására a lakcímet igazoló hatósági kártya, a Lakcímbejelentő Átvételi elismervény szelvény része aláírva és lepecsételve, illetve a régi típusú személyi igazolvány alkalmas, ha szerepel benne a lakcím.

Amennyiben a választópolgár által bemutatott személyi azonosító (személyi szám) megegyezik a névjegyzékben szereplő személyi azonosítóval, a választópolgár akkor is szavazhat, ha a lakcímkártyáján szereplő lakcíme eltér a névjegyzékben szereplő lakcímtől.

 

Az a szavazat érvényes. amelyet a hivatalos, lepecsételt szavazólapon adtak le, és legfeljebb annyi szavazatot tartalmaz, amennyi személy a jelöltek közül az adott tisztségre megválasztható. Így a polgármesterjelöltek közül 1 fő, a képviselőjelöltek közül 8 fő megválasztására van mód. A jelöltre szavazni a neve melletti körbe tett, két egymást metsző vonallal, X vagy +  jellel lehet.

 

A választással kapcsolatos ügyek intézése és további felvilágosítás elektronikusan a www.valasztas.hu honlapon, a valasztas@nagykovacsi.hu e-mail címen, vagy személyesen a Helyi Választási Irodán történhet. Elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, Nagykovácsi, Kossuth u. 61. Telefon: 06/26/555-009

Helyi Választási Iroda