A Nemzeti Választási Bizottság 183/2019. NVB határozatának mellékletében meghatározta – többek között – az egyes településeken a kitűzésig regisztrált nemzetiségi választópolgárok számát, a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások és a megválasztható képviselők számát.

A Nemzeti Választási Bizottság Nagykovácsi településen a jelöltajánláshoz szükséges ajánlások és a megválasztható nemzetiségi képviselők számát a következők szerint határozta meg:

 

Nemzetiség

Népszámláláskori létszám

Választópolgárok
száma a kitűzéskor

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

Német

183

89

5

3

 

A Nemzeti Választási Bizottság határozatának teljes szövege a valasztas.hu internetes oldalon olvasható.

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni. 

Aki az elmúlt években nemzetiségi választópolgárként már regisztrált, annak nem kell kérnie az újbóli regisztrációt, hiszen annak hatálya kiterjed az október 13-i nemzetiségi választásra is. 

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt

A választáson az a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

A választáson csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet!  

A jelöltet állítani szándékozó nemzetiségi szervezetet a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Szavazás: 2019. október 13. (vasárnap) 06.00 – 19.00-ig

A szavazás napján a választópolgár legfeljebb három nemzetiségi szavazólapot kap a kezébe:

települési nemzetiségi önkormányzati szavazólap

megyei/fővárosi nemzetiségi önkormányzati szavazólap

országos nemzetiségi önkormányzati szavazólap

A települési, területi és országos önkormányzati választás tehát egy napon történik.

Településen kislistás választás, megyében/fővárosban, országosan listás választás lesz.

 

Változás

Fontos változás, hogy az idén a korábbi nemzetiségi választások gyakorlatától eltérően nem lesz a nemzetiségek számára külön nemzetiségi szavazóhelyiség kijelölve, hanem abban a szavazókörben kell szavazni, amely a települési önkormányzati választások lebonyolítására szolgál.