A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben megállapítom, hogy NAGYKOVÁCSI nagyközségben

 

Polgármesterjelölt állításához 187 fő

 

Egyéni listás jelölt állításához 63 fő

 

választópolgár ajánlása szükséges.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint

(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1), (3) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A központi névjegyzék 2019. augusztus 7. napi adatai alapján NAGYKOVÁCSI nagyközség választópolgárainak száma 6214 fő.

 

Felhívom a jelölő szervezetek és a választópolgárok figyelmét, hogy a választással kapcsolatos aktuális határidők az alábbiak:

 

július 26.- szeptember 1.

Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele.

A jelölő szervezeteket vagy a Nemzeti Választási Bizottság, vagy a Területi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba. A bejelentéshez szükséges nyomtatvány a valasztas.hu oldalról tölthető le.

 

 

augusztus 7.- augusztus 23.

Értesítők megküldése a választópolgároknak központilag

 

 

augusztus 8. - október 9.  16 óra

Átjelentkezési, mozgóurnás kérelem benyújtása levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén