MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)


Időpontja:               
2022. szeptember 8. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:
1. 
Döntés a Kolozsvár téren található, nagy vízhozamú épített kútból történő üzemszerű vízkivételhez elektromos bekötés, közterületi mérőszekrény kiépítésének biztosításáról E – 87

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető

Tárgyalja: PB

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi kötségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítása 
E – 91
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB, ÜB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet


3. 
jékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről E – 90      

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető

Tárgyalja: PB

4. 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata E – 85

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető

Tárgyalja: HB, ÜB

5. Döntés a gépjármű-várakozóhelyek létesítéséről és megváltásáról szóló rendelet elfogadásáról 
E – 92

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB, ÜB

6. 
Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás megindításáról E – 88

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

Tárgyalja: PB
Melléklet

7.
Döntés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2023-2037. évekre szóló gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról E – 86

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető

 Tárgyalja: PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

8. 
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis használatáról E – 89

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető

Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet

 

Nagykovácsi, 2022. augusztus 31.

 

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester