MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)
 

Időpontja:               
2021. július 13. (kedd) 8 óra 30 perc

 

A rendkívüli ülés összehívásának indoka: Víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás fedezetének biztosítása

 

Napirend:

 

Nyílt ülés:
1. 
Döntés a víziközmű üzemeltetési jogviszony létrehozására irányuló pályázati eljárás teljes körű lebonyolítására vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez szükséges fedezet biztosításáról E – 75

Előterjesztő: Szemesy Barbara alpolgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző

2. 
Döntés a 2021. évi Településfásítási Programban való részvételről E – 77

Előterjesztő: Szemesy Barbara alpolgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

 

Zárt ülés:

3. Döntés a Z-76/2018. (IV. 26.) határozat módosításáról, a Nagykovácsi Lombos utca (Hrsz:938/6) 164 m2 területrészének értékesítéséről a Puskin u. 37. (Hrsz:48) ingatlannal való egyesítése céljából E – 76

Előterjesztő: Szemesy Barbara alpolgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

 

Nagykovácsi, 2021. július 08.

 

                                                          

                                                                                   Szemesy Barbara

                                                                                       alpolgármester