MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               
2020. október 15. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:
Nyílt ülés:

1. Igazgatási szünetről szóló rendelet megalkotása E – 93

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

 

2. A „Fejér György” Nagykovácsi Szociális Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása E – 65

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Tárgyalja: ÜB

 

3. Döntés buszmegálló átnevezéséről E – 94

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: PB

 

4. Döntés gyalogátkelőhely létesítésének támogatásáról a Nagykovácsi 11104 jelű bekötőút 10+383 km szelvényében (Adyligeti Rendészeti Szakgimnázium) E – 96

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB

 

Zárt ülés:

5. Döntés a Nagykovácsi belterület 133 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan terhére túlkerített területrész ügyében E – 97

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Györgyi Zoltán főépítész

Tárgyalja: PB, ÜB

 

Nagykovácsi, 2020. október 7.

 

                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester