MEGHÍVÓ

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendes Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)


Időpontja:               
2022. május 19. (csütörtök) 17 óra

 

Napirend előtt:

Írásbeli

  • beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • beszámoló a folyamatban lévő jogügyletekről
  • beszámoló a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

 

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 21.) önkormányzati rendeletének 1. sz. módosítása E – 57
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán osztályvezető
Tárgyalja: ÜB, PB
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet

2. Döntés a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások szabályozásáról szóló 7/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 58
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB

3. Döntés a település területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról E – 59
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB, PB

4. Beszámoló a HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 2021. évi tevékenységéről E – 60
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB
1. melléklet
2. melléklet

5. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának a 2021. évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés E – 61
Előterjesztő: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Előadó: Marlokné Karcag Renáta osztályvezető
Tárgyalja: HB

6. Döntés a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról E – 62
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: ÜB
1. melléklet
2. melléklet

7. Döntés a Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulásba belépési szándék jóváhagyásáról E – 63
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Grégerné Papp Ildikó jegyző
Tárgyalja: ÜB
1. melléklet
2. melléklet

8. Döntés a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosításáról E – 69
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett aljegyző
Tárgyalja: HB

9. Döntés a „Természetes vízmegtartással kapcsolatos beruházások támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról, és az ehhez szükséges önrész biztosításáról E – 64
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB

10. Döntés a Cincér utcai lakossági útépítés önkormányzati támogatásának Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletében foglaltaktól eltérő, növelt mértékű biztosításáról E – 67
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Karajzné Illinger Enikő osztályvezető
Tárgyalja: PB

Zárt ülés:
11. Döntés kitüntetések és címek adományozásáról E – 65
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Tárgyalja: HB

12. Döntés a Nagykovácsi Puskin u. 53. szám alatti ingatlan telekhatár rendezéséről és a Lombos utca 4682/1 helyrajzi számú ingatlan cca. 45 m2 területrészének értékesítéséről E – 66
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Györgyi Zoltán főépítész
Tárgyalja: PB

Nagykovácsi, 2022. május 11.                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester