MEGHÍVÓ
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

 

Az ülés helye:        
Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

 

Időpontja:               
2020. június 23. (kedd) 9 óra


A rendkívüli ülés összehívásának indoka a tárgyalásra kerülő döntések határideje.
 

Napirend:

Nyílt ülés:

1. Döntés a „Kerékpárút létesítése” tárgyban kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelenné nyilvánításáról E – 63
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Czeczéné dr. Szirmai Gabriella aljegyző


2. Döntés a Vállalkozói Inkubátorház irodahelyiségei bérleti díjának meghatározásáról E – 64
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: Perlaki Zoltán pénzügyi és adóügyi osztályvezető

 

3. Döntés a Civil Alap felhasználásáról E – 65
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

 

Nagykovácsi, 2020. június 19.                                                          

                                                                              Kiszelné Mohos Katalin        

                                                                                       polgármester         

 

Utólag felvett napirendek:

4. Tájékoztató a veszélyhelyzet alatt megtett intézkedésekről és a védekezésről E – 67 

5. Döntés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” E – 66