MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:        

Vállalkozói Inkubátorház
(2094 Nagykovácsi, Kossuth u. 78.)

Időpontja:               

2015. október 22. (csütörtök) 17.00 órakor

  Napirend előtt: Beszámoló

  • lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  • a folyamatban lévő jogügyletekről
  • a folyamatban levő közbeszerzési eljárásokról/beruházásokról

Nyílt ülés:

1. Rendeletalkotás Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról E – 123

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: EÜB, OKB, PB, ÜB

2. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól E – 125

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző

Tárgyalja: ÜB, PB

3. A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módjáról, szervezeti kereteiről és az e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződés felülvizsgálata E – 118

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

MELLÉKLET

4. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása E – 116

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB

5. Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által fenntartott Gondviselés Háza – Páty támogatásáról E – 117

Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: EÜB, PB

MELLÉKLET

6. Döntés a Kispatak Óvoda 2015/2016. nevelési év munkatervének jóváhagyásáról E – 120

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Grégerné Papp Ildikó osztályvezető

Tárgyalja: OKB

MELLÉKLET

7. Döntés az „Iskolai kültéri sportpálya lefedése” kérdésében E – 125

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető

Tárgyalja: OKB, PB

8. Döntés az „Általános Iskola külső sportpálya használatával kapcsolatos szabályok, használati díjának elfogadása” című 128/2013 (VI. 20.) határozat módosításáról E – 122

Előterjesztő: Fodor Attila képviselő

Tárgyalja: OKB, PB

MELLÉKLET

9. Döntés a Nagykovácsi Sport Egyesület támogatásáról E – 121

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: OKB, PB

MELLÉKLET

10. Döntés a 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési terv módosításáról E – 124

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető

MELLÉKLET

11. Döntés testvérvárosi kapcsolatok felvételéről E – 119

Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester

Előadó: Papp István jegyző

Tárgyalja: ÜB

MELLÉKLET

Zárt ülés:

12.Helyi Választási Bizottsági tag választása – ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ

A napirendhez kapcsolódó előterjesztés később kerül kiküldésre.

Nagykovácsi, 2015. október 15.  

                                                                                                                                                 Kiszelné Mohos Katalin

                                                                                                                                                        polgármester