MEGHÍVÓ

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának
rendkívüli
képviselő-testületi ülésére

Az ülés helye:          
Vállalkozói Inkubátorház

Időpontja:                 
2015. június 1. (hétfő) 18.00 óra

A rendkívüli Képviselő-testületi ülés sürgősségének  indoka:az öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 2015. május 31-én lejár a kinevezése

Napirend:  
Nyilt ülés:
1.Döntés a Belügyminisztérium által „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázat benyújtásáról. Pályázati alcél: „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása" , „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása",„Óvodai,iskolai és utánpótlás sport infrastrukturális­ fejlesztés,felújítás, vagy új sportlétesítmény létrehozása" E - 80
Száva u. Óvodaszabadidőparkadóerő képesség, aszfalt
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó:dr. Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető
Tárgyalja : PB

Zárt ülés:
2.Döntés az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár intézményvezetői pozíciójára vonatkozó pályázati eljárás eredményéről E - 68 - ZÁRT ÜLÉSEN TÁRGYALANDÓ
Előterjesztő : Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző  

3.Döntés a Képviselő-testület 29/201 (II. 19.) számú határozatának visszavonásáról, továbbá a 2094 Nagykovácsi, Rozm.arin. ucai, ön.kormányzati  ulajdonban lévő ingatlanok értékesítéséről E- 79 - ZART ULESEN TARGYALANDO
Előterjesztő: Kiszelné Mohos Katalin polgármester
Előadó: dr. Németh Zsanett aljegyző
Tárgyalja: PB

Nagykovácsi, 2015. május 28.

Kiszelné Mohos Katalin polgármester